Ürünlerimiz

Cypermectin 100 EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için kalıcı etkili cypermetrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
100 g saf Cypermetrin yardımcı maddeler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

Cypermectin 100 EC sivil, endüstriyel, kentsel, kırsal alanlar ve benzer yerlerde, karasinek ve sivrisinekleri kontrol altına almak için çok uygun bir piretroitinsektisittir. Kolayca ve hızla sulandırılabilir. Oral ve kontak hızlı öldürücü etki, uzun kalıcı etki ile kombinedir.

Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yapılacak haşere mücadelesi ile bina ve işletmelerde yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanma Şekli ve dozu:
İçi temizlenmiş ilaçlama deposuna alacağı su miktarının yarısı ile tavsiye edilen sulandırma oranında Cypermectin 100 EC konulur, iyice karıştırdıktan sonra kalan su depoya ilave edilir.

Hedef haşereler ve kullanım şekli
ULV (Soğuk Sisleme) Uygulaması

Sulandırma oranı

Uygulama dozu

Açık alanlarda
Sivrisinek

1 Litre Cypermectin 100 EC
49 Litre su ile seyreltilir

0.5 Litre seyreltilmiş ürün /
1 hektar alana uygulanır.

Açık alanlarda
Karasinek

1 Litre Cypermectin 100 EC
24 Litre su ile seyreltilir

0.5 Litre seyreltilmiş ürün /
1 hektar alana uygulanır.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve iyi havalandırılmış ortamda, ateşten ve güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmala yeri: Farmatek Tarım Sanayi Mümessillik Ticaret Ltd. Şti., Tuzla, İstanbul
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 07.05.2004/ 7706

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Cypermectin 175 EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için düşürücü, sinerjist ve kalıcı etkili cypermetrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
100 g/L saf Cypermetrin
15 g/L saf Tetrametrin
60 g/L saf Piperonilbutoksit içerir. Yardımcı maddeler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

Cypermectin 175 EC sivil, endüstriyel, kentsel, kırsal alanlar ve benzer yerlerde, karasinek ve sivrisinekleri kontrol altına almak için çok uygun bir piretroitinsektisittir. Kolayca ve hızla sulandırılabilir. Oral ve kontak hızlı öldürücü etki, uzun kalıcı etki ile kombinedir.

Sağlık kuruluşları ve Belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesi ile bina ve işletmelerde yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım ile ilgili öneriler:
İçi temizlenmiş ilaçlama deposuna alacağı su miktarının yarısı ile tavsiye edilen sulandırma oranında Cypermectin 175 EC konulur, iyice karıştırdıktan sonra kalan su depoya ilave edilir.

Uygulama şekli ve dozu:
ULV (Soğuk Sisleme) Uygulaması

Hedef haşereler ve kullanım şekli

Sulandırma oranı

Uygulama dozu

Açık alanlarda
Sivrisinek

1 Litre Cypermectin 175 EC
49 Litre su ile seyreltilir

0.5 Litre seyreltilmiş ürün /
1 hektar alana uygulanır.

Açık alanlarda
Karasinek

1 Litre Cypermectin 175 EC
24 Litre su ile seyreltilir

0.5 Litre seyreltilmiş ürün /
1 hektar alana uygulanır.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve iyi havalandırılmış ortamda, ateşten ve güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmal yeri: Farmatek Tarım Sanayi Mümessillik Ticaret Ltd. Şti., Tuzla, İstanbul
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 17.08.2004 13359

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Deltamectin 325 EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için düşürücü ve güçlü öldürücü Deltametrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
DELTAMECTİN 325 EC beher litrede 25 g saf Deltametrin, 300 g saf Piperonilbutoksit içerir. Emülsiyon yapıcılar ve çözücüler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

DELTAMECTİN 325 EC, etken maddesi deltametrin, süratli düşürücü, kontakt ve mide zehiri olarak öldürücü etkiye sahiptir. DELTAMECTİN 325 EC içerdiği yüksek PBO sayesinde haşerelerin insektisitioksidasyonladegradasyonprosesini bozarak insektisit aktivitesini arttırır, mortaliteyi yükseltir. DELTAMECTİN 325 EC sivrisinek ve karasineklerle mücadelede açık alan ilaçlaması amacıyla dinlenme yerlerine ve aktif oldukları sabah erken saatlerde yada akşam günbatımını takiben soğuk ve sıcak sisleme cihazları ile uygulanabilir. Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım alanları

Sulandırma oranı
Ürün + Sulandırıcı

Sulandırıcı

Uygulama oranı

Soğuk Sisleme (ULV) Uygulaması

Açık alanda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 49 Litre

Su

1 Litre* (0,5 g deltametrin) / hektar

*250 mL/dkformülasyon ( ürün + sulandırıcı) şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek miktar.

Sıcak Sisleme (Termal) Uygulaması

Açık alanda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 99 Litre

Motorin

2 Litre** (0,5 g deltametrin) / hektar

**500 mL/dkformülasyon ( ürün + sulandırıcı) şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek miktar.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmal yeri: Farmatek Tarım Ltd. Şti., Tuzla Kimya San. O.S.B., Tuzla, İstanbul
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 14.03.2005 / 3718

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Detral EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için düşürücü ve güçlü öldürücü Deltametrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
DETRAL EC beher litrede 25 g saf Deltametrin içerir. Emülsiyon yapıcılar ve çözücüler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

DETRAL EC'nin etken maddesi deltametrin, süratli düşürücü, kontakt ve mide zehiri olarak öldürücü etkiye sahiptir. DETRAL EC sivrisinek ve karasineklerle mücadelede açık alan ilaçlaması amacıyla dinlenme yerlerine ve aktif oldukları sabah erken saatlerde ya da akşam günbatımını takiben soğuk ve sıcak sisleme cihazları ile uygulanabilir. Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım alanları

Sulandırma oranı
Ürün + Sulandırıcı

Sulandırıcı

Uygulama oranı

Soğuk Sisleme (ULV) Uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 49 Litre

Su

1 litre* (0,5 g deltametrin) / hektar

*250 mL/dkformülasyon ( ürün + sulandırıcı) şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek miktar.

Sıcak Sisleme (Termal) Uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 99 Litre

Motorin

2 litre** (0,5 g deltametrin) / hektar

**500 mL/dkformülasyon ( ürün + sulandırıcı) şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek miktar.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. IndustrieChimicheS.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 05.08.2002/12471

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Diflox Tablet

Türkiye'de ruhsatlı ilk tablet larvasit.
Sivrisinek larva mücadelesi için Diflubenzuron etken maddeli tablet IGR larvasit.

Bileşimi:
% 1 w/w saf Diflubenzuron içerir. 2 g'lık beher Diflox® tablette 0,02 g saf Diflubenzuron bulunur.

Sağlık kuruluşları ve Belediyeler tarafından yapılacak sivrisinek larva mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Diflox® tablet özellikle bataklıkları istila eden sivrisinekleri kontrol etmek için etkili orijinal bir formülasyondur. Bütün larvalar üzerinde temasla ve sindirim sistemi yoluyla büyümeyi engelleyici olarak etkilidir. En çok büyümenin ilk iki aşamasında etkilidir. Ürün zehirli olmayıp, enzim- metabolik bir etkiye sahip olduğundan öldürücü etkisi uygulamadan birkaç gün sonra görülür. Ayrıca Diflox® tablet organik maddelerle kirlenmiş sularda oldukça etkilidir ve hızlı bir şekilde degrade olur. Bu yüzden güvenli bir "ekolojik" insektisittir.

Kullanım şekli ve dozu:

Uygulama ortamı

Sulandırma oranı

Uygulama oranı

Temiz ve durgun sular
(Havuz ve yağmur suları)

Sulandırma gerektirmez

1 Diflox® tablet / 7,5 m2 su alanı (1500 L su*)

Kirli sular

a) Sazlık, vb. bitki üreme alanları

Sulandırma gerektirmez

1 Diflox® tablet / 5,6 m2 su alanı (1125 L su*)

b) Kanalizasyon ve foseptikler

Sulandırma gerektirmez

1 Diflox® tablet / 3,75 m2 su alanı (750 L su*)

Diflox® tablet 29 gün kalıcılığını korur.
* m2 su alanının L su hacmine çevrilmesinde derinlik 20 cm olarak alınmıştır.
Diflox tablet hendek vb. derin su rezervlerinde larva mücadelesinde özellikle tavsiye edilir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 18.03.2002/ 4176

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Facorat Pellet

Fare ve sıçan mücadelesi için bina içi ve dışında kullanıma hazır pelet.

Bileşimi:
%0,005 g saf Brodifacoum içerir, cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.

FacoratPellet bütün tüm fare ve sıçan türlerine karşı güçlü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardanBrodifacoum içerir. Fare ve sıçanlar FacoratPellet'in içerdiği çekici yem maddeleri sayesinde aldıkları zehirle 4-5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde Kentlerde: evlerde ve çevresinde restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Facoratpelletler bu amaçla üretilmiş kemirgen yem istasyon kutuları içine fare mücadelesi için 15-20 g'lık, sıçan mücadelesi için 60-80 g'lık kümeler halinde konulmalıdır. Facoratpellet konulan istasyonlar sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirildikten sonra içindekilerin dökülmemesi için iyice sabitlenmelidir. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Facoratpellet kümeleri haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle tutularak, eldivenle beraber yakılmalı veya gömülmelidir.

FacoratPellet çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yağmur, rutubet gibi hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde özel istasyonlar içinde ya da tespit edilen yuva içlerine kullanılmalıdır. Yem istasyonları içine fare ya da sıçan girdiğinde kolayca yerinden oynamayacak ve içindekilerin dökülmesine izin vermeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yem istasyonlarının üzerine bilgisi olmayan kişiler için " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda , güneş ışınlarından uzakta ve kilitli bir dolapta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 5 kg, 10 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 29.09.2004-15100

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Juvenox %4,4 SC

Türkiye'de diflubenzuron içerikli SC formülasyonda ilk larvasit.
Sivrisinek ve karasinek larva mücadelesi için Diflubenzuron etken maddeli süspansiyon konsantre IGR larvasit.

Bileşimi:
41 g/ L saf Diflubenzuron içerir. Yardımcı maddelerle 1000 mL'ye tamamlanır.

JUVENOX® % 4,4 SC, insekt larvalarına sindirim sistemi yoluyla etki eden ve sulu süspansiyonda formüle edilerek yüksek kullanım güvenliğine sahip olan bir larvisittir. Etkisi yavaş olmakla beraber, güçlü bir şekilde haşerelerin üremesini larvaların gömlek değişimi safhasında bloke eder. Bu bakımdan ürün şehir içinde, yazlık yerleşim yerleri ve kırsal alanlarda sivrisinek kontrolünde, karasinek larvası üreme alanlarında etkili bir şekilde kullanılabilir.

Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak sivrisinek ve karasinek larva mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.
Kullanmadan önce çalkalayınız.

Kullanım şekli ve dozu:

1. Sivrisinek larva mücadelesi

Uygulama ortamı

Sulandırma oranı

Uygulama oranı

Temiz ve durgun sular
(Havuz ve yağmur suları)

610 mL JUVENOX® % 4,4 SC, 100 litre suya tamamlanır

100 Lt karışım / 1 hektar su alanı

Kirli sular

a) Sazlık, vb. bitki üreme alanları

915 mL JUVENOX® % 4,4 SC, 100 litre suya tamamlanır

100 Lt karışım / 1 hektar su alanı

b) Kanalizasyon ve fosseptikler

1220 mL JUVENOX® % 4,4 SC, 100 litre suya tamamlanır

100 Lt karışım / 1 hektar su alanı

JUVENOX® % 4,4 SC 29 gün kalıcılığını korur.

2. Karasinek larva mücadelesi

Uygulama ortamı

Sulandırma oranı

Uygulama oranı

Çöplükler, gübrelikler( sığ üreme alanı)

2450 mL JUVENOX® % 4,4 SC, 100 litre suya tamamlanır

0,5 L karışım / 1 m2 alan

Çöplükler, gübrelikler(derin üreme alanı)

245 mL JUVENOX® % 4,4 SC, 100 litre suya tamamlanır

5 L karışım / 1 m2 alan

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 27.03.2002/ 4748

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Maksi SC

Sivrisinek, karasinek ve hamamböceği mücadelesi için öldürücü ve kalıcı etkili alfacypermetrin etken maddeli süspansiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
60,78 g saf Alphacypermethrin / Litre. Yardımcı maddeler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

Maksi ® SC, su bazlı bir formülasyondur. Kolayca ve hızla sulandırılabilir, leke bırakmaz ve kokusuzdur. Gözenekli ve alkaliler olmak üzere tüm yüzeylerde etkilidir ve aşınmaya sebep olmaz. Yanıcı değildir. Oral ve kontak hızlı öldürücü etki, uzun kalıcı etki ile kombinedir.

Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım ile ilgili öneriler:
İçi temiz bir pulverizatör (sırt pompası, el spreyi veya filit) deposuna alacağı su miktarının yarısı ile gereken miktarda Maksi ® SC konulur, iyice karıştırdıktan sonra kalan su depoya ilave edilir. Sivrisinek ve karasinek mücadelesinde dinlendikleri duvar yüzeyleri ile karasineklerin beslendiği organik atık materyal üzerine, hamamböcekleri ile mücadelede süpürgelikler, dolap arkaları, lavabo altları, çatlak ve yarıklara püskürtülür.
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım şekli

Sulandırma oranı

Uygulama dozu

Kapalı alan yüzey uygulaması

Sivrisinekler

35 mL Maksi ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Karasinekler

25 mL Maksi ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Hamamböcekleri

30 mL Maksi ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 29.09.2004/15102

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Metradin SC

Sivrisinek, karasinek ve hamamböceği mücadelesi için öldürücü ve kalıcı etkili Deltametrin etken maddeli süspansiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
25,48 g saf Deltamethrin/ Litre. Yardımcı maddeler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

Metradin ® SC , su bazlı bir formulasyondur. Kolayca ve hızla sulandırılabilir, leke bırakmaz ve kokusuzdur. Gözenekli ve alkaliler olmak üzere tüm yüzeylerde etkilidir ve aşınmaya sebep olmaz. Yanıcı değildir. Haşerelere ağız ve temas yolu ile hızlı öldürücü etkiye sahiptir. Ayrıca uzun kalıcı etkilidir.

Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım ile ilgili öneriler:
İçi temiz bir pulverizatör (sırt pompası, el spreyi veya filit) deposuna alacağı su miktarının yarısı ile gereken miktarda Metradin SC konulur, iyice karıştırdıktan sonra kalan su depoya ilave edilir. Sivrisinek ve karasinek mücadelesinde dinlendikleri duvar yüzeyleri ile karasineklerin beslendiği organik atık materyal üzerine, hamamböcekleri ile mücadelede süpürgelikler, dolap arkaları, lavabo altları, çatlak ve yarıklara püskürtülür.
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ ÇALKALAYINIZ.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım şekli

Sulandırma oranı

Uygulama dozu

Kapalı alan yüzey uygulaması

Sivrisinekler

100 mLMetradin ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Karasinekler

40 mLMetradin ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Hamamböcekleri

50 mLMetradin ® SC 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım, 100 m2 alana püskürtülür

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 17.08.2004/13358

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Microsin EW

Karasinek, sivrisinek ve hamamböceği mücadelesi için süratli düşürücü ve uzun kalıcı etkili, cypermetrin etken maddeli solvent içermeyen bir insektisittir.

Bileşimi:
100 g/ L saf Cypermetrin,
20 g/ L saf Tetrametrin
50 g/ L saf Piperonilbutoksit içerir.
yardımcı maddeler ile 1000 g'a tamamlanır.

Microsin EW solventsiz bir formulasyon olması sayesinde geleneksel formulasyonlara karşı daha güvenli olup, çevreye olan etkileri azaltılmıştır. Kolayca ve hızla sulandırılabilir, leke bırakmaz ve hemen hemen kokusuzdur. Hızlı ve öldürücü etki, uzun kalıcı etki ile kombinedir. Ürün halk sağlığı için önemli olan uçan ve yürüyen haşereleri (karasinekler, sivrisinekler, hamamböcekleri) kontrol altına almak için uygundur.

Microsin EW hem açık alanlarda hem de boş kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur. Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesi ile bina ve işletmelerde yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım alanları

Sulandırma oranı
Ürün + sulandırıcı

Uygulama oranı

ULV Uygulaması

Açık alanlarda sivrisinekler

1010 mLMicrosin ® EW 49 litreye suyla tamamlanır

0,5 litre karışım / 1 hektar alan

Açık alanlarda karasinekler

1010 mLMicrosin ® EW 25 litreye suyla tamamlanır

0,5 litre karışım / 1 hektar alan

Yüzey uygulaması

Boş kapalı alanlarda Hamamböcekleri

61 mLMicrosin ® EW 5 litreye suyla tamamlanır

5 litre karışım / 100 m2 alan

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 26.03.2002/ 4686

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Nocurat Mum Blok

Fare ve sıçan mücadelesinde ıslak ve rutubetli ortamlar için ideal, kullanıma hazır mum blok formülasyon.

Bileşimi:
%0,005 g Saf Difenacoum, %0,001 g denatoniumbenzoate içerir, cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır. Beher mum blok ortası delikli ve 15 gram ağırlığındadır.

Nocurat Mum Blok bütün fare ve sıçan türlerine karşı güçlü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardanDifenacoum içerir. Nocurat Mum Blok çocukların ve evcil hayvanların kazara yemelerini engellemek için acı bir madde olan bitrex içerir. Fare ve sıçanlar Nocurat Mum Blok'un içerdiği çekici yem maddeleri sayesinde aldıkları zehirle 4 - 5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Nocurat Mum Blok fare ve sıçanlarda sancıya neden olmadan ve diğerlerini şüphelendirmeden ölüme yol açar. Yemi yiyen kemirgenler nefes alma ihtiyacı ile açık alana çıktıklarından, mücadele edilen alanda ölü fare veya sıçan görülmemesi normaldir.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: Binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde.
Kentlerde: Evlerde ve çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Kullanım şekli ve dozu:
Nocurat Mum Blok dış alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil yada yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, istasyon yerleştirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.
Fare mücadelesi için 15-30 g(1-2 blok), sıçan mücadelesi için 150-240 g (10-16 blok) olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, ıslak ve rutubetli ortamlara yerleştirilir (lağım, akma yerleri, kanallar) veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Nocurat Mum Blok konulan istasyonlar haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle ile tutularak, eldivenle beraber yakılmalı veya gömülmelidir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 02.01.2004/ 013

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Nocurat Pasta

Fare ve sıçan mücadelesi için lezzeti arttırılmış hazır pasta yem.

Bileşimi:
%0,005 g Saf Difenacoum, %0,001 g denatoniumbenzoate içerir. Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır. Beher pasta 15 gram ağırlığında özel poşetler içindedir.

Nocurat Pasta, bütün fare ve sıçan türlerine karşı güçlü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardanDifenacoum ve çocukların ve evcil hayvanların kazara yemelerini engellemek için acı bir madde olan bitrex içerir. Fare ve sıçanlar tükettikleri yemle 4 -5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Ürün fare ve sıçanlarda sancıya neden olmadan ve diğerlerini şüphelendirmeden ölüme yol açar.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde, kentlerde: evlerde ve çevresinde restoranlarda

Kullanım şekli ve dozu:
Nocurat Pasta dış alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, istasyon yerleştirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.
Fare mücadelesi için 15 - 30 g (1-2 poşet), sıçan mücadelesi için 50 100 g (4 - 7 poşet) olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, kirlenmiş yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle ile tutularak, eldivenle beraber yakılmalı veya gömülmelidir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 02.04.2007/5144

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Permectin 350 EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için öldürücü Permetrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
PERMECTİN 350 EC
300 g/L saf Permetrin (cis/trans; 25/75),
10 g/L saf Tetrametrin,
40 g/L saf Piperonilbutoksit içerir.
Emülsiyon yapıcılar ve çözücüler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

PERMECTİN 350 EC, düşürücü ve öldürücü etkiye sahiptir. İçerdiği PBO sayesinde haşerelerin insektisitioksidasyonladegradasyonprosesini bozarak insektisit aktivitesini arttırır, öldürücü etkiyi yükseltir. PERMECTİN 350 EC sivrisinek ve karasineklerle mücadelede açık alan ilaçlaması amacıyla soğuk ve sıcak sisleme cihazları ile uygulanabilir.

Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım alanları

Sulandırma oranı
Ürün + sulandırıcı

Sulandırıcı

Uygulama oranı

Soğuk sisleme (ULV) uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 59 Litre

Su

1 litre karışım (5 g Permetrin) / hektar

Sıcak sisleme (Termal) uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 119 Litre

Motorin

4 litre (10 g Permetrin) / hektar

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmal Yeri: Farmatek Tarım Ltd. Şti., Tuzla Kimya San. O.S.B., Tuzla, İstanbul
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 04.10.2006 15568

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Permectin 460 EC

Sivrisinek ve karasinek mücadelesi için öldürücü permetrin etken maddeli emülsiyon konsantreinsektisit.

Bileşimi:
PERMECTİN 460
100 g/L saf Permetrin (cis/trans; 25/75),
60 g/L saf Tetrametrin,
300 g/L saf PiperonilButoksit içerir. Emülsiyon yapıcılar ve çözücüler ile 1000 mL'ye tamamlanır.

PERMECTİN 460 EC, düşürücü ve öldürücü etkiye sahiptir. PERMECTİN 460 EC ideal tetrametrin / PBO kombinasyonu ve içerdiği yüksek PBO sayesinde haşerelerin insektisitioksidasyonladegradasyon prosesini bozarak insektisit aktivitesini arttırır, öldürücü etkiyi yükseltir. PERMECTİN 460 EC sivrisinek ve karasineklerle mücadelede açık alan ilaçlaması amacıyla soğuk ve sıcak sisleme cihazları ile uygulanabilir.

Sağlık kuruluşları ve belediyeler tarafından yapılacak haşere mücadelesinde uzman eleman nezaretinde uygulanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hedef haşereler ve kullanım alanları

Sulandırma oranı
Ürün + sulandırıcı

Sulandırıcı

Uygulama oranı

Soğuk sisleme (ULV) uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 39 Litre

Su

2 litre* (5 g Permetrin) / hektar

* 500 mL/dkformülasyon şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek karışım miktarı.

Sıcak sisleme (Termal) uygulaması

Açık alanlarda sivrisinek ve karasinek

1 Litre + 49 Litre

Motorin

5 litre** (10 g Permetrin) / hektar

** 1250 mL/dkformülasyon şarjı ile 15 km/ saat süratte 1 ha alana püskürtülecek karışım miktarı.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
İmal Yeri: Farmatek Tarım Ltd. Şti., Tuzla Kimya San. O.S.B., Tuzla, İstanbul
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 07.05.2004 / 7706

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

RodimurPellet

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır pelet.

Bileşimi:
%0,005 g saf Difenacoum, %0,001 denatoniumbenzoate içerir, cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır.

Rodimur bütün tüm fare ve sıçan türlerine karşı (kahverengi Norveç sıçanları, siyah çatı sıçanları ve ev fareleri ) güçlü öldürücü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardandifenacoum içerir. Fare ve sıçanlar Rodimur'un içerdiği çekici yem maddeleri sayesinde aldıkları zehirle 4-5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Ani etkili fare zehirlerinde görülen yem çekingenliğine Rodimur'da rastlanmaz. Rodimur diğer antikoagülanlara direnç kazanmış fare ve sıçan türlerine de etkilidir.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde, kentlerde: evlerde ve çevresinde restoranlarda.

Kullanım şekli ve dozu:
Rodimurpelletler çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı ve yağmur, rutubet gibi hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. Yem istasyonları, içine fare ya da sıçan girdiğinde kolayca yerinden oynamayacak ve içindekilerin dökülmesine izin vermeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yem istasyonlarının üzerine bilgisi olmayan kişiler için " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.
Rodimurpelletler bu amaçla üretilmiş kilitli kemirgen yem istasyonları içine veya çocukların ve evcil yada yabani hayvanların ulaşamayacağı yerlere fare mücadelesi için 15 g'lık, sıçan mücadelesi için 150-240 g'lık kümeler halinde konulmalıdır.
Rodimurpellet konulan istasyonlar sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirildikten sonra içindekilerin dökülmemesi için iyice sabitlenmelidir. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Rodimurpellet kümeleri her 5-7 günde bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle/ poşet torba ile tutularak, (eldivenle/ poşet torba ile beraber) yakılmalı veya gömülmelidir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 80 gr, 5 kg, 10 kg
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 07.11.2002 / 16638

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Zagor Mum Blok

Fare ve sıçan mücadelesi ıslak ve rutubetli ortamlar için ideal formülasyonda kullanıma hazır mum blok.

Bileşimi:
%0,005 g Saf Brodifacoum, %0,001 g denatoniumbenzoate içerir, Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır. Beher mum blok ortası delikli ve 15 gram ağırlığındadır.

Zagor Mum Blok bütün fare ve sıçan türlerine karşı güçlü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardanBrodifacoum içerir. Zagor Mum Blok çocukların ve evcil hayvanların kazara yemelerini engellemek için acı bir madde olan bitrex içerir. Fare ve sıçanlar Zagor Mum Blok'un içerdiği çekici yem maddeleri sayesinde aldıkları zehirle 4-5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Zagor Mum Blok fare ve sıçanlarda sancıya neden olmadan ve diğerlerini şüphelendirmeden ölüme yol açar. Yemi yiyen kemirgenler nefes alma ihtiyacı ile açık alana çıktıklarından, mücadele edilen alanda ölü fare veya sıçan görülmemesi normaldir.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde, kentlerde: evlerde ve çevresinde restoranlarda

Kullanım şekli ve dozu:
Zagor Mum Blok dış alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, istasyon yerleştirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine "Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.
Fare mücadelesi için 15 g(1 blok), sıçan mücadelesi için 60-90 g (4-6 blok) olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, ıslak ve rutubetli ortamlara yerleştirilir (lağım, akma yerleri, kanallar) veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Zagor Mum Blok konulan istasyonlar haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle ile tutularak, eldivenle beraber yakılmalı veya gömülmelidir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 5 kg, 10 kg, 20 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 08.06.2004/9574

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Zagor Pasta

Fare ve sıçan mücadelesi için kullanıma hazır, lezzeti arttırılmış hazır macun yem.

Bileşimi:
%0,005 g Saf Brodifacoum, % 0,001g denatoniumbenzoate içerir, Cezbedici yemler ve dolgu maddeleri ile 100 g'a tamamlanır. Beher macun 15 gram ağırlığında özel poşetler içindedir.

Zagor pasta bütün fare ve sıçan türlerine karşı güçlü etkili, 2. Jenerasyon antikoagülanlardanBrodifacoum içerir. Zagor pasta çocukların ve evcil hayvanların kazara yemelerini engellemek için acı bir madde olan bitrex içerir. Fare ve sıçanlar Zagorpasta'nın içerdiği çekici yem maddeleri sayesinde aldıkları zehirle 4-5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Zagor pasta fare ve sıçanlarda sancıya neden olmadan ve diğerlerini şüphelendirmeden ölüme yol açar. Yemi yiyen kemirgenler nefes alma ihtiyacı ile açık alana çıktıklarından, mücadele edilen alanda ölü fare veya sıçan görülmemesi normaldir. Ani etkili fare zehirlerinde görülen yem çekingenliğine Zagor pasta da rastlanmaz.

Kullanım alanları:
Kırsal alanlarda: binalarda ve tarımsal ürün depolarında, değirmenlerde, kentlerde: evlerde ve çevresinde restoranlarda.

Kullanım şekli ve dozu:
Zagor Pasta dış alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, istasyon yerleştirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine "Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.
Fare mücadelesi için 15 g, sıçan mücadelesi için 60-75 g olacak şekilde özel fare zehiri istasyonları içinde veya bir tele sarılarak sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Zagor pasta konulan istasyonlar haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle ile tutularak, eldivenle beraber yakılmalı veya gömülmelidir.

Raf ömrü: 2 yıl
Depolama: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta saklanmalıdır.
Ambalaj şekli: 75 gr, 5kg, 10 kg, 20 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda
İmalatçı firma: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, Zona Industriale IX Strada 57 Padova, İtalya
Ruhsat sahibi: BAVET İlaç San.ve Tic. A.Ş., Atalar Mah., Aydın Sk., No: 30/A, Rahmanlar, Kartal, İstanbul
Sağlık Bakanlığı ithal izni tarih ve No: 20.04.2004/06482

*Zehirlenme durumlarında gerektiğinde UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)'nin 114 No'lu telefonunu arayınız

Ürünlerimiz